Confucius Institute at Aichi University

 

City Nagoya
Institutions Foreign Institution: Aichi University, Japan
Chinese Institution: Nankai University
Timeline Founding time: 2006/2/24
Contact Person of contact: Wang Fang
Address: 10-31 Tsutsui 2 -Higashi-ku Nagoya, Aichi, Japan (461-8641)
Tel: +81-529378262
Fax: +81-529378149
E-mail: a1302050@aichi-u.ac.jp
Website http://extension.aichi-u.ac.jp/koushi/