Confucius Institute at Waseda University

 

City Tokyo
Institutions Foreign Institution: Waseda University, Japan
Chinese Institution: Peking University
Timeline Founding time: 2007/04/12
Contact Person of contact: SHEN Xiangcong
Address: International Office, International Affairs Division Waseda University Building 22, Nishi-Waseda 1-7-14 Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (169-0051)
Tel: +81-332037747
Fax: +81-332028583
E-mail: xiangcong_shen@waseda.jp; wci@list.waseda.jp
Website